VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPDS


ZMĚNA POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU  K  CERTIFIKACI ZPRACOVATELŮ  ELEKTROODPADŮ

Pozměňovací  návrh navrhující  zákonnou certifikaci při zpracování (demontáž , soustřeďování, skladování, zpracování) odpadních  elektrozařízení byl  změněn (aktuální  znění ZDE).  Byla prodloužena doba platnosti  ověření  o  jeden  rok a dále byl  doplněn termín,  do  kdy musí  mít  zpracovatelé první platné  ověření (1.7.2023). 

aktualizováno 29.5.2020


Hospodářský  výbor  projedná odpadové  zákony

Hospodářský  výbor PS má 10. června 2020 od 10 hod. na programu návrhy nové  odpadové  legislativy.

aktualizováno 29.5.2020

Odpověď předsedy poslanecké  sněmovny

Na výzvu  SPDS ČR k  transparentnímu  projednání nové  odpadové  legislativy v Hospodářském  výboru PS PČR  za přítomnosti  obdorné  veřejnosti odpověděl předseda sněmovny Mgr. Radek Vondráček.  Ve své odpovědi  mimo  jiné  konstatoval "Uvědomuji si důležitost odpadového hospodářství a jsem přesvědčen, že projednávání nových právních předpisů nebo jejich změn v Poslanecké sněmovně, respektive v hospodářském výboru Sněmovny by mělo být transparetní. Spolu s poslanci by se tohoto jednání měla účastnit také široká odborná veřejnost."

Více


STAV PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉ  ODPADOVÉ  LEGISLATIVY

SPDS se aktivně zapojilo  do  mezirezortního  připomínkového  řízení nové  odpadové  legislativy. Přesto,  že řadu  našich  zásadních  připomínek MŽP přijalo,  zůstalo  mnoho  jiných,  které zůstaly vůči  vládním  návrhům v zásadním  rozporu.

zákon  o  odpadech - zde

zákon o výrobcích  s ukončenou životností - zde

zákon o  obalech - zde

V tomto  složitém  období nouzového  stavu  poslanci  postupují  v  projednávání zákonů  bez  přítomnosti  odborné  veřejnosti a pod rouškou  regulace nouzovým  staven projednávají  poslanecké  pozměňovací  návrhy,  které  mohou  mít  zásadní  dopad na recyklační  řetězce (sběr,  úprava,  zpracování  a recyklace druhotných  surovin). Proto vyvýjíme společně s podobně zaměřenými a ohroženými  svazy a asociacemi nezbytné  kroky pro  transparentní  projednání ve výborech před druhým  čtením  v  plénu  PS. 

Termín  implementace novelizovaných  směrnic (balíček k  oběhovému  hospodářství) do  naší  odpadové  legislativy je 5.7.2020

Nová  právní  úprava pro  odpadové  hospodářství  je připravována od roku 2015,  přesto v  květnu  2020 jsou  příslušné  návrhy zákonů po  pvním  čtení v Poslanecké sněmovně a probíhá  jednání  ve výborech. 

Přitom  ambice MŽP jsou,  aby nové  zákony o  odpadech,  o  výrobcích  s ukončenou  životností  a novela zákona o  obalech  platili  od 1.1.2021.

Pokud se legislativní  proces stihne a kontroverzní  texty zákonů ještě upravené pozměňovacími návrhy poslanců budou  účinné  a platné od 1. ledna 2021, budou  ihned novelizovány,  protože v nich  není  zahrnuta nová  před rokem  přijatá Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí  jejíž  implementace musí  být  provedena do 3.7.2021!

Více


Aktuální  verze Politiky druhotných  surovin  ČR

Politika druhotných  surovin (zde) byla projednána vládou  ČR v roce 2014 a v  roce 2019 byla projednána její  současná  aktualizace. 

Cílem aktualizované Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v rámci českého hospodářství. Hodnota tohoto ukazatele (tzv. „Circular Material Rate“ definovaný Eurostatem) vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %. Proto bylo stanoveno dalších 19 úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování materiálové a energetické náročnosti průmyslové výroby, řešení materiálového ekodesignu, ale rovněž pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství, které jsou nezbytné pro zajištění akceptace a realizace nových směrů a změn v průmyslu, sektoru služeb a celém našem hospodářství.

MPO poděkovalo též průmyslovým svazům, asociacím a sdružením, kteří se podílejí na realizaci Politiky druhotných surovin ČR.

Více

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.