Ministerstvo  publikovalo  novelu  vyhlášky o  podrobnostech nakládání  s odpady

Nová  vyhláška č. 273/2021 Sb.,  o  podrobnostech nakládání  s odpady,  nabyla účinnosti  7. 8. 2021 a již  po osmi  měsících  bylo  potřeba novou vyhlášku  novelizovat.  Novela byla publikována dne 8.4. 2022 ve Sbírce zákonů - v částce 43 pod číslem  78/2022 Sb. Důvodem  k  novelizaci  byla skutečnost,  že vyhláška zakazovala ukládat odpady skupiny 18 a odpady  vzniklé jejich  úpravou na skládky (Příloha č. 4 část A "Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, využívat k zasypávání, jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek nebo pro účely uzavírání a rekultivace skládek" bod 11),  přitom  v  ČR aktuálně chybí  infrastruktura na spalování  těchto  odpadů.   Vyhláška č. 78/2022 Sb. nabyla účinnosti  den  po  vyhlášení. 

Novela tedy stanovila přechodné  období, ve kterém  bude možné  odpady skupiny 18 a odpady  vzniklé jejich  úpravou na ukládat  na skládky a to  do  31.12.2026.  Od 1.1.2027 již  nebude možné uvedené  odpady skládkovat. 

Novela je ke stažení  zde

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.