Vyšší  míra recyklace stavebních  materiálů jako odpověď na strmý  růst  cen stavebních  materiálů

Stejně jako  i  jiných  oblastech  i  ve stavebnictví  rostou strmě náklady stavebních materiálů,  jako  důsledek  aktuálního  růstu  cen  energií, pohonných  hmot,  ale i  lidské  práce.

Analytická  společnost  RTS například uvádí následující  meziroční  nárůsty stavebních  materiálů:

výrobek

Meziroční  nárůst (únor 2022)

ploché hliníkové výrobky

100%

výztuž  do  železobetonu

80%

cihly

33%

OSB desky

70%

 

Řešením  jsou  jak  materiálové  substituce,  tak  vyšší  využívání  stavebních  recyklátů.

Produkce stavebních  a demoličních  odpadů  dlouhodobě osciluje okolo  20 mil. tun za rok. Až  2/3 z tohoto  množství  tvoří  snadno  recyklovatelné  odpady  - výkopová zemina a kamení nebo  hlušina.

V období  2011 až 2018 došlo  k nárůstu  recyklace inertních minerálních  materiálů ze 4 % o  cca 10 %. V následujících  letech  jejich  recyklace ale nenarůstá,  spíše stagnuje na dosažené  úrovni. Z pohledu  stavebních  expertů  by bylo  optimální  recyklovat 30 % hmotnosti  uvedených  materiálů.

Aby se stavebnictví  více cirkularizovalo,  je nutná  změna zejména přístupu  k odstraňování  staveb.  To  vyžaduje důkladnou  přípravu demolice, demontáž  problematických  součástí  stavby,  rozhodnutí  o  možnostech  třídění  materiálů  v průběhu  demolice, vhodné  nasazení  strojové techniky při  demolici  i  volba dostupné technologie recyklace.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků předpokládá, že vyšší  recyklaci mohou pozitivně ovlivnit tři  faktory: funkční  proces certifikace stavebních  výrobků a materiálů s obsahem recyklátů, osvěta na úrovni  stavebníků  a investorů a zejména přístup  veřejného  sektoru požadavky na vyšší  využití  stavebních  výrobků  a materiálů  s vyšším  podílem  recyklátů. (zelené  zadávání).  

K dispozici  je rovněž Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (ZDE), zpracovaný  pracovníky UCEEB při ČVUT Praha  (2018).  V letošním  roce je plánováno  vydání  jeho  rozšířené  verze.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.