Harmonogram SFŽP ČR pro výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 na rok 2022 v  oblasti  oběhového  hospodářství

K 31.3.2022 byly zveřejněny aktuální  výzvy pro  rok 2022 pro  oblast  oběhového  hospodářství - podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

V červenci  budou  vyhlášeny dvě výzvy s následujícím  zacílením:

  • třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady (Opatření 1.5.6, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11) s předpokládaným  ukončením  výzvy v  prosinci 2022. Jedná  se o tzv.  kolovou  výzvu.
  • sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití odpadů (Opatření 1.5.5, 1.5.7, 1.5.8) s předpokládaným  ukončením  výzvy v  říjnu 2022. Jedná  se o tzv.  průběnou  výzvu

V říjnu 2022 bude vyhlášena jedna výzva se zacílením na:

  • kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; vratné nádobí a obaly (Opatření 1.5.1 - 1.5.4) s předpokládaným  ukončením  výzvy v  říjnu 2023. Jedná  se o tzv.  průběnou  výzvu.

Podrobné  informace k programovému období 2021 - 2027 jsou  k  dispozici  na stránkách  SFŽP zde

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.