Certifikace zpracovatelů elektrozařízení

Přes odpor SPDS a odborné  veřejnosti byla do  zákona o  výrobcích  s uklončenou  životností (542/2020 Sb.)  vložena poslaneckým  návrhem povinnost zpracovatelům  odpadních elektrozařízení zajistit do  1. 7. 2023 tzv.  CERTIFIKACI - ověření plnění povinností  dle § 69 odst. 2 písm. b) uvedeného  zákona odborně způsobilou třetí osobou. Informační  dopis Odboru  odpadů k  dané  povinnosti je k dispozici  zde

Seznam  auditorů je uveden na stránkách WEEELABEX. Ke dni  zpracování  této  informace jsou  seznamu  uvedeni  pouze 3 auditoři hovořící  česky (z celkového počtu 58 auditorů). Zde bude patrně "úzské hrdlo" systému,  na které  jsme při  projednávání poslance upozorňovali,  bohužel  zbytečně.

V této  souvislosti  nezbývá  než dodat,  že MŽP publikovalo Vyhlášku o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (vyhláška č. 16/2022 Sb.) více než rok  po  nabytí  účinnosti  zákona č. 542/2020 Sb.,  přitom  právě tato  vyhláška stanoví  podrobnosti  k  certifikaci zpracovatelů a seznam deseti technických norem,  které  je provozovatel  zařízení  povinnen  plnit (uveden  v příloze č.7 - bod 1 vyhlášky č. 16/2022 Sb.). Samo  ministerstvo  tedy zkrátlilo lhůtu  pro  zajištění  certifikace z  2,5 roku na necelých  1,5 roků. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.