OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Vítejte na stránkách 

SVAZU  PRŮMYSLU  DRUHOTNÝCH  SUROVIN

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin (dále také  SPDS) je dobrovolnou nestátní a nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice, působící  v oblasti průmyslu druhotných  surovin (sběr, úprava,  zpracování, recyklace využitelných  odpadů).

Poslání SPDS

Posláním SPDS ČR je ovlivňovat environmentální, hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro rozvoj průmyslového využívání druhotných  surovin jako materiálových zdrojů v  rámci  oběhového  hospodářství při důsledném hájení společných zájmů svých členů.

SPDS dále:

  • reprezentuje,  koordinuje, prosazuje a chrání společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské prostředí
  • seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky prostřednictvím médií
  • ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství
  • spolupracuje s ostatními  profesními svazy a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy.
  • ve veřejné diskusi ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí vlády
  • sleduje a vyhodnocuje světové trendy na úseku  druhotných  surovin a oběhového  hospodářství a tyto poznatky využívá k ovlivňování politiky vlády
  • organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost

Dlouhodobé a krátkodobé cíle určuje svými usneseními Valná hromada. Za jejich realizaci je zodpovědné představenstvo a sekretariát svazu.

SPDS využívá svého dlouhodobě budovaného a uznávaného postavení v tuzemsku i zahraničí. Opírá se o konkrétní institucionální a personální kontakty k veřejné správě a s dodavateli a odběrateli druhotných surovin. Má korektní vztahy k profesním svazům a ostatním subjektům, majícím vztah k recyklaci druhotných surovin. Na tomto základě organizuje a zúčastňuje se jednání o problematice druhotných surovin v zájmu svých členů s ústředními orgány státní správy a s obchodními partnery svých členů.

SPDS je členem Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady (SUCO). Organizuje a pořádá kontraktační jednání pro dodavatele a odběratele druhotných surovin. V rámci poskytování doplňkových služeb umožňuje svým členům zajištění a realizaci optimalizace provozních činností s přidanou hodnotou. Svaz je trvalým účastníkem tvorby a připomínkování legislativních opatření v oboru odpadů a druhotných surovin, ale i některých obecně závazných předpisů, které se dotýkají zájmu jeho členů. Zástupce svazu je předsedou Rady pro druhotné suroviny a odpady RHSDČR, členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Svaz využívá také členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS). Podpora UZS je významná zejména v možnosti uplatňování zájmů členů prostřednictvím tripartity ČR. V rámci legislativních aktivit je nejdůležitější iniciativa svazu k problematice odpad - neodpad směřující k vymezení druhotné suroviny vůči odpadu.

Historie SPDS

Svaz vznikl v roce 1966 jako Zájmové sdružení pro sběrné suroviny. Od roku 1992 vyvíjí činnost jako Svaz průmyslu druhotných surovin na základě zakladatelské smlouvy z 23.7.1991. V roce 1996 se sloučil s Asociací podnikatelů v recyklaci kovů (APOREKO) a v současné době vystupuje pod názvem SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin.

Vedení  SPDS

President svazu:

Ing. Jaroslav Dobeš


Vicepresidenti: 

Ing. Vladimír Bureš

Aleš Ditrych

Bc. Tomáš Kecl


Výkonný ředitel:

Ing. Petr Šulc

Právní  forma

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin

Zájmové sdružení právnických osob

zapsán u Městského soudu v Praze - Spisová značka: L 58630  

Výpis z  rejstříku je ZDE

Chcete nás kontaktovat?

kONTAKTUJTE NÁS

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.